اساتید


کادر اساتید متخصص آموزشگاه هدف:
ریاضیات:مهندس شافعی،مهندس صفایی خواه،مهندس افرا،مهندس ترابی،مهندس عرب زاده،مهندس شادمانی
فیزیک:مهندس عابد،مهندس شجاعی،مهندس نیسی
شیمی:مهندس پورجلیلی،مهندس جعفرزاده،مهندس طیبی،مهندس برجی
زیست:دکتر صادقیان،دکتر شکوری،دکتر ذبیحیان،دکتر گوهری

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.